duminică, 2 octombrie 2011

O Mişcare Populară sub hegemonia PPDD

Decât să-l critice orbeşte, înainte de a se uza la guvernare, tot aşa cum a fost votat orbitor PDL care a dezamăgit ulterior corpul didactic, mai bine s-ar înscrie toţi intelectualii de valoare în Partidul Poporului Dan Diaconescu, pentru a nu se repeta la infinit eroarea istorică din 1996, când Convenţia Democrată a dus lipsă de 15 000 de specialişti, care nici azi nu ştim câţi avem, nefiind asigurate condiţii UE de autoperfecţionare a lor.
Poporul care se duce la munci în Occident se uită cu jind nu numai la obiective turistice ca stadioane săteşti cu nocturnă, parcuri pe islazul comunal, piscine sau chiar porturi cu bărci private, ci şi la căminele culturale cu bibliotecă, numite acolo-şa de mult MEDIATECI, care la noi se mai bazează uneori pe fondul de carte veche de la editura Cartea Rusă, de sub ocupaţia sovietică, încât te întrebi la o asemenea infrastructură jalnică dacă se mai pot forma la noi INTELECTUALI sau numai NECHEZOLI!
Dacă ne-ar vizita azi ca turist Mareşalul, Mareşalul Averescu, cel care a dat pământ la eroi, s-ar indigna chiar în Capitală de cum a fost posibil aşa ceva şi cui revin RĂSPUNDERILE? Ce elită e aia de să n-aibă ea nevoie 22 de ani (cât România Regală Mare!) de Biblioteca Naţională moştenită aproape terminată de la Ceauşescu. O mare dezbatere privind răspunderile astea, de ce n-a fost nevoie de o Bibliotecă Naţională în ţara noastră dragă, se impune tuturor televiziunilor înainte de fastul inaugural. Iacă dar, de ce o Mişcare Populară, pusă sub hegemonia PPDD ca simbol apotropaic contra superciocoilor antropofagi, este providenţial de bine venită!